m7237com太阳游乐城_太阳集团7237网站

公告信息

Notice Info

[中标公告]

m7237com太阳游乐城

关于新建元-邻里中心资产证券化项目会计师事务所的中标公告

发布时间:2017-04-14

      采购项目:新建元-邻里中心资产证券化项目会计师事务所服务

      采购编号:XJY2017-S-001
 
      招标人名称:m7237com太阳游乐城

      招标类型:公开招标

      中标候选人:普华永道中天会计师事务所
 
      公示时间:2017年4月14日
 
      各有关当事人对采购结果如有异议,可以在公告期内,以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。

m7237com太阳游乐城
2017年4月14日