m7237com太阳游乐城_太阳集团7237网站

公告信息

Notice Info

[中标公告]

m7237com太阳游乐城

关于新建元中期票据承销商的中标公告

发布时间:2017-04-05

      采购项目:新建元中期票据承销商

      采购编号:SZCH2017-Q-G-006

      招标人名称:m7237com太阳游乐城

      招标类型:公开招标

      中标候选人:(主投标人)中国建设银行股份有限公司苏州分行

                            (联合投标人)上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行  
 
      公示时间:2017年4月5日

      各有关当事人对采购结果如有异议,可以在公告期内,以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。
 
m7237com太阳游乐城
2017年4月5日